Het contact van onze subgroep Natuurbescherming met de jagers heeft geleid tot samenwerking om het “Knobbelzwanen-probleem” beheersbaar te maken. Voor een uiteenzetting van de problemen en de tot nu toe genomen acties van de subgroepen, verwijzen we naar eerdere Korhanen. Een manier om het jaarlijks doodschieten van duizenden zwanen te beperken, is om hun aanwas te verminderen. De VWG en de Wildbeheerseenheid IJmeer en Vechtstreek gaan dit voorjaar gezamenlijk bij nestelende Knobbelzwanen een aantal eieren onklaar maken, zodat deze niet uitkomen. Een moeilijke en tijdrovende taak, maar nogmaals: het zal de “afschotacties” van de zwanenschutter danig beperken. Voorlopig zal deze actie een proef zijn.