Uit contacten met onze leden blijkt, dat men nog steeds niet goed weet welke instantie te benaderen om gesignaleerde misstanden door te geven, ten gevolge van menselijk handelen in de natuur met dieren. Maakt u gevallen van stroperij, jachtmisstanden, mishandeling of illegale handel van dieren of dierprodukten mee, meld u dit dan aan een van de volgende instanties: Landelijke Inspectiedienst (Dierenbescherming) Postbus 2237, 1200 CE Hilversum.