In het weekeinde van 7 en 8 oktober 1995 organiseert Birdlife International een telling van trekvogels over de gehele wereld. Het aandeel van Vogelbescherming Nederland in de organisatie is nog niet bekend.