Na langdurige discussies heeft het bestuur besloten op korte termijn een enquête te houden onder alle leden. Wij hopen met behulp van de antwoorden en reacties die wij daarop zullen krijgen, in staat te zijn om, samen met de leden, de Vogelwerkgroep nog beter te laten functioneren. De Vogelwerkgroep zal in 1997 dertig jaar bestaan. Met veel enthousiasme heeft onze vereniging zich al die jaren ingezet voor het verbeteren van het lot van vogels. Zij heeft in de loop der jaren dan ook regelmatig van zich laten horen. Dankzij de inspanning van talloze leden, is al veel bereikt. Door het organiseren van cursussen, excursies, het geven van voorlichting en door onderzoek is de kennis over vogels in onze omgeving behoorlijk toegenomen. Het spreekt vanzelf dat in de loop der jaren de nodige ervaring is opgedaan. Wat wij echter niet weten is, wat de wensen en de behoeften van leden op gebieden als vogelstudie, educatie en vogelbescherming zijn. “Wie zijn onze leden?”, “Is er behoefte aan meer of aan andere informatie?” “Zou de Vogelwerkgroep zaken anders moeten doen of nieuwe taken op zich moeten nemen?” “Is er misschien kennis en ervaring waar de Vogelwerkgroep in voorkomende gevallen gebruik van zou kunnen maken?” Een enquête is een goed middel om daar inzicht in te krijgen.