Aanwezig: 49 leden, onder wie minstens drie ereleden. Afwezig met bericht: Guus Proost, Mia Kraal, Frank Heilman