De problematiek is reeds in vele Korhaan-edities uit de doeken gedaan. Zoals op de laatste ledenvergadering uiteengezet, heeft de subgroep contacten gelegd met de wildbeheereenheid Vechtstreek en IJmeer. De zwanenschutter in ons gebied maakt daar deel van uit. Via de zwanenschutter zijn wij in contact gekomen met circa 15 boeren in ons werkgebied, die regelmatig klagen over zwanenoverlast en hiervoor zijn diensten inroepen. De subgroep Natuurbescherming is bij alle boeren een inventarisatie aan het maken van de aard en de omvang van de problemen. Verwacht wordt dat deze inventarisatie in september a.s. wordt afgerond.