Namens het bestuur danken wij alle leden die meer gestort hebben dan de minimum contributie van ƒ 20,00 per jaar. Helaas was de ontvangen contributie dit jaar niet kostendekkend. Er waren dit jaar wat extra kosten voor de ledenavonden (de sprekers worden duurder) en de subgroep Avifauna heeft drukwerk laten maken waaronder rapporten, waarnemingskaartjes en veldboekjes. Dit alles resulteert in een klein verlies van f 814,71. Met uw hulp draaien we in 1996 misschien weer met winst.