Aan de oostkant van het Hilversums Wasmeer wil het Goois Natuurreservaat dit voorjaar een speciaal vogelobservatiepunt aanleggen. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedragen door het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland. Het GNR werkt het plan voor de observatieplek op dit ogenblik nader uit. Er is voor gekozen geen hut aan te leggen, maar een scherm met daarbij enkele informatie-panelen. Bekeken wordt hoe een dergelijk punt het best in het landschap kan worden opgenomen.