De vrieskist voor het vogelasiel Het Gooi komt er! Dank zij de leden van onze vogelwerkgroep die in korte tijd het benodigde geld bijeen brachten, kan het vogelasiel in Naarden geholpen worden. Na de verhuizing naar een mooi nieuw gebouw aan de Burg. Visserlaan in Naarden, bij de Karnemelksloot, was de kas leeg. Maar de aanschaf van een vrieskist om de broodvoorraad en de eendagskuikens voor de reigers te bewaren, was pure noodzaak. Het is erg leuk te kunnen constateren dat na twee oproepen in De Korhaan louter en alleen door leden van de vogelwerkgroep genoeg geld op de giro van onze penningmeester is bijgeschreven om het apparaat te kopen. Dat gaat dus gebeuren. Binnenkort maakt ons bestuur een afspraak met het bestuur van het vogelasiel om in een feestelijke bijeenkomst de vrieskist aan het vogelasiel aan te bieden. Aan de vele spontane gevers zeggen wij: hartelijk dank!