Rond het Naardermeer is Natuurmonumenten met tal van vernieuwingen bezig. Vernieuwingen die ook de vogelstand en dus tevens de vogelaars ten goede komen. Onderdeel van de plannen vormt de totstandkoming van drie vogelobservatiehutten. De eerste is reeds in gebruik en wel langs de Meerkade. Hier kan het noordelijke deel van het Naardermeer worden overzien. De tweede vogelhui wordt op korte termijn geplaatst in het zuidelijke deel van het Naardermeer en wel bij het deel van het Naardermeer dat bekend staat als de Wijde Blik. De hut zal worden ingepast in een speciale wandelroute, genaamd De Laan, waarover we al uitgebreid schreven in Korhaan 29 (3) 77. Wie nader wil kennis maken met deze wandeltocht is van harte uitgenodigd mee te gaan met de speciale excursie op 1 mei naar dit gebied (zie programma achterin dit blad).