Van drie bestuursleden was voor de vergadering een bericht van verhindering ontvangen, n.l. van Rob Kole wegens een buitenlandse zakenreis, van Guus Proost wegens ziekte en van Paul van der Poel, die deze avond het bestuur vertegenwoordigde op een vergadering van het Goois Natuur Reservaat. Met circa zestig aanwezige leden was de opkomst zeer goed te noemen. Wegens de afwezigheid van Rob Kole werd de vergadering voorgezeten door Pieter Schut, die, na de aanwezigen welkom geheten te hebben (in het bijzonder de ereleden), vervolgens mededeelde dat de aktie “Vrieskist” voor het vogelasiel in Naarden ƒ 670,-- had opgeleverd, zodat nu daadwerkelijk tot aanschaf van deze vrieskist kon worden overgegaan. Tevens deelde hij mede dat er op donderdag 28 maart in theater Gooiland een bijeenkomst van Vogelbescherming Nederland zou worden gehouden, waar ook de VWG met een stand aanwezig zou zijn. En dan de verheugende mededeling dat de golfbaan op de Wolfskamer niet doorgaat.