De publicatie van mijn artikeltje “De kievit in de stad” in de Korhaan no. 3 is m.i. niet goed overgekomen. De kievit is een specifieke weidevogel. Hij houdt niet van de bebouwde kom. Mijn geval was dus een uitzonderingsgeval, Dus vroeg ik me af: Wat is de oorzaak dat de kieviten de bebouwde kom opzoeken? Voor zover mij bekend is deze situatie op een paar plaatsen in Hilversum opgemerkt. 1. Busken Huetplein. 2. Kruispunt ‘s-Gravelandseweg/G.van Mesdagweg. 3. Kamerlingh Onnesweg (Philipsterrein).