Minister van Aartsen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), heeft half augustus de African-Eurasian Waterbird Agreement ondertekend. Dit is een internationale overeenkomst voor de bescherming van ca. 170 soorten watervogels die van Noordoost-Canada, Groenland, Ijsland en Rusland via Europa naar Afrika trekken (de zogeheten west-palearctische route). In totaal loopt deze vliegroute over zo’n 120 landen, waaronder Nederland. Binnen de west-palearctische route is Nederland onmisbaar als fourageer-, rust- of overwinteringsgebied (bijvoorbeeld voor wadvogels en ganzen). Nederland spant zich reeds in voor het behoud en herstel van watervogelpopulaties in eigen land.