Van een aantal vogelsoorten is bekend dat zij tijdens hun zang andere soorten imiteren of geluiden uit de samenleving nabootsen. Spotvogel, bosrietzanger en spreeuw zijn hier bekende voorbeelden van. Talloze vogelaars zijn al gefopt toen zij binnen de bebouwing een wulp of witgatje meenden te horen en boven zich op een schoorsteen een spreeuw ontdekten die een imitatie ten beste gaf. Merels die binnen de bebouwing leven hebben ook nogal eens de gewoonte om allerlei dingen na te bootsen. Zo zijn er merels gehoord die stukjes klassieke muziek lieten horen. Een wel heel bedriegelijke imitatie kwam van een merel die in mijn omgeving huist en daar zijn zang laat horen. Op een zondagmiddag hoorde ik vanuit de tuin het welbekende “tututu” geluid van een wekkertje dat afliep. De eerste gedachte was dat het een wekkertje was in de slaapkamer dat niet was afgezet, maar even later meende ik het geluid wat verderop te horen. Een rare gewaarwording.