De traditionele werkcontactavond van de vogel werkgroep was volgens het bestuur toe aan vernieuwing. Vroeger was de maandelijkse werkcontactavond een ontmoetingspunt van vele leden, maar door allerlei oorzaken is de belangstelling langzaam maar zeker terug gelopen. Vroeger was er tijdens de werkcontacavonden altijd van alles en nog wat te doen. Vanaf nu zal weer gepoogd worden om tijdens iedere werkcontactavond een interessant programma te hebben. Voorwaarde hierbij is wel dat de nadruk moet liggen op werken in het belang van de vogels. Uiteraard moet er naast dat werken ook ruimte zijn voor ontspanning.