De provincies Friesland, Noord-Holland en Flevoland weigeren mee te werken aan het plan van minister Van Aartsen (Natuurbeheer en Visserij) om de aalscholverpopulatie rond het IJsselmeer actief te verkleinen. Door de opstelling van de provincies is het voor de minister juridisch onmogelijk om de vogels te laten afschieten of verjagen. Aalscholvers eten volgens de vissers op het IJsselmeer te veel vis. Van Aartsen, die de vissector eerder dwong tot een vangstbeperking vanwege de verslechterende visstand, beloofde daarom eind vorig jaar de branche om de vogels aan te pakken. Daarbij sloot hij „onorthodoxe maatregelen” niet uit. De aalscholver is echter een beschermde vogel op basis van de Vogelwet. Alleen de commissarissen der Koningin kunnen ontheffing geven voor bij voorbeeld afschieten of het leeghalen van nesten.