De subgroep Avifauna heeft in de vergadering van 10 september de torenvalk gekozen tot nieuwe vogel-van-het-jaar. Het wordt na de groene specht, de scholekster, de putter en de koekoek de vijfde vogel-van-het-jaar op rij. Als vogel-van-het-jaar wordt altijd een vogel gekozen die voor iedereen goed herkenbaar is, maar waarover desondanks maar weinig recente gegevens uit ons werkgebied bekend zijn. ledereen heeft wel eens de torenvalk zien “bidden”. De roofvogel is te vinden in open terrein, van gecultiveerd laagland tot hoogveenmoeras aan toe.