In 1991 is het Staatsbosbeheerproject Gooimeerkust op broedvogels geïnventariseerd. Er zijn inmiddels zes jaren verstreken. Op verzoek van Staatsbosbeheer willen we opnieuw een inventarisatie uitvoeren. Met behulp van verkregen gegevens kunnen we dan het uitgevoerde beheer evalueren. Voor deze inventarisatie is veel hulp nodig, omdat de oeverzone zo’n zes kilometer lang is. Voor deze hulp wordt niet alleen gedacht aan ervaren vogelinventarisatoren; we kunnen ook assistentie gebruiken van leden die het inventariseren graag willen leren. Vogelsoorten als waterral, blauwborst en baardmannetje staan hen te wachten. Wilt u meer informatie over deze grootscheepse inventarisatie, of wilt u meedoen? Bel dan naar een van de onderstaande coördinatoren. Graag opgeven voor 1 januari 1997.