Onze vogelwerkgroep is lid van de SVN, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland. In de afgelopen twee jaar heeft de SVN twee onderwerpen hoog op de agenda geplaatst: de jachtproblematiek, vooral rond ganzen en eenden en het beleid ten aanzien van zogenaamde exoten, zoals de nijlgans. Deze onderwerpen kregen veel aandacht in de vorm van acties, tellingen en publikaties. Onlangs heeft het bestuur van de SVN de prioriteiten voor de komende jaren opnieuw geformuleerd. Er zijn namelijk nogal wat nieuwe ontwikkelingen in deze provincie gaande, zoals de aalscholverproblematiek (waarover elders in deze Korhaan meer) en de plannen rond Schiphol en bouwen in het IJmeer.