Jarenlang organiseerde de vogelwerkgroep roofvogeltellingen. In het weekeinde 1-2 februari 1997 wordt er voor het eerst sinds ongeveer tien jaar weer zo’n telling uitgevoerd. In samenwerking met de natuur- en Vogelwacht Zuidelijk-Flevoland, de Vogeibeschermingswacht Noordwest-Veluwe en de Vogelwacht Utrecht gaan we proberen in een groot gebied het voorkomen van roofvogels te onderzoeken. Onze bijdrage zal bestaan uit het tellen van het eigen onderzoeksgebied en de polders ten oosten van de Eem tot Putten. Daarvoor zijn heel wat medewerkers nodig.