Er is in 1996 opnieuw veel gebeurd. Te denken valt onder meer aan de voorbereidingen voor de lustrumviering, welke met hart en ziel gedragen wordt door Simon Visser. Voor deze viering ligt het spoorboekje reeds grotendeels klaar. Een prestatie van formaat is eveneens geleverd door alle medewerkers aan de uitgave van het boekje Vogels kijken in Gooi en Vechtstreek, waarvan het eerste exemplaar is aangeboden aan de burgemeester van Hilversum.