In 1996 is het aantal leden van de vogelwerkgroep fors gestegen. We begonnen het jaar met 551 leden, we eindigden met 615 leden, een groei van bijna twaalf procent. Er waren 519 gewone leden, 90 huisgenootleden en 6 ereleden. De meest waarschijnlijk verklaring voor de forse groei is de actieve opstelling van de vogelwerkgroep op verschillende gebieden. Daarnaast zijn er enkele leden zeer actief geweest in het werven van nieuwe leden, waarvoor dank.