Zoals u misschien weet beschikt de subgroep Cursus Vogelherkenning over een archief met dia's die bij de cursussen gebruikt worden. Dit archief is aan verbetering c.q. uitbreiding toe en daarom zijn wij op zoek naar goede afbeeldingen of dia's van de hieronder genoemde soorten vogels. Er is al veel gebeurd, nieuwe kisten zijn gemaakt, alle dia’s zijn opnieuw ingeraamd en voorzien van de nieuwe Euringcode en al ruim tweehonderd en vijftig dia’s zijn aan de voorraad toegevoegd. Wie helpt ons aan de rest?