Het bericht over het overlijden van Bert Bos bereikte me via de krant. Geschokt las ik het bericht van zijn collega’s van Staatsbosbeheer, regio Holland/ Utrecht.Niet geheel onbewogen gleden de voor mij bekende indrukken van Bert voor me langs. Zijn voorzitterschap van de Vogelwacht Utrecht, dat hij immer enthousiast en professioneel bekleedde. Zijn artikelen in Vogels en Het Vogeljaar, onder meer over zijn vogelreizen naar het Duitse eiland Rügen en het Zweedse schiereiland Falsterbo. Zijn sterke foto’s, die verschenen in o.a. de bovengenoemde tijdschriften en in het boek Vogels in het Eemland. Met Bert had ik een goede relatie, dit middels briefwisselingen en telefonisch. Dit betrof dan onder meer het Eemland, kemphanen en weidevogelbescherming. Ondanks zijn gevoel van weemoed naar de Eempolders van dertig jaar geleden, kon hij de schrikbarende achteruitgang van de karakteristieke vogelsoorten naast zich neerleggen door zijn positieve levenshouding.