De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op donderdag 24 april aanstaande in de Bethlehemkerk in Hilversum. Iedereen die wil meepraten over de toekomst van onze vogelwerkgroep wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Kritiek, lof, ideeën, opmerkingen: het bestuur hoort het graag van u deze avond. Wie goed beslagen ten ijs wil komen, moet even wat huiswerk doen. Het verslag van de vorige algemene vergadering is terug te vinden in Korhaan nummer 3 van vorig jaar; het volledige jaarverslag is verschenen in de vorige Korhaan.