De afgelopen twee maanden waren veel leden van onze vogelwerkgroep net zo druk als de broedende vogels. Vooral in het kader van ons jubileumjaar zijn er tal van activiteiten georganiseerd, veelal tot plezier van velen. Een bijkomend niet onbelangrijk effect is dat door al die activiteiten het werk van de vogelwerkgroep een grotere bekendheid krijgt in onze regio. We hebben veel publiciteit gehad en ook opnieuw enkele tientallen nieuwe leden kunnen inschrijven. Het is nu al zo ver dat het zevenhonderdste lid binnen bereik ligt. Op 24 en 25 mei organiseerde de vogelwerkgroep open dagen op landgoed Boekesteijn in ‘s-Graveland in het kader van dit zesde lustrumjaar. Deze aktiviteit werd geopend door de burgemeester van ‘s-Graveland, ons medelid de heer W. Kozijn. Er is voor de organisatie van deze open dagen heel erg veel werk verzet. Alle subgroepen hebben zich ingespannen voor het inrichten van een voorlichtingskraam en natuurlijk waren er ook tijdens de dagen zelf leden aanwezig om toelichtingen te kunnen geven. Een geheel nieuwe activiteit voor de vogelwerkgroep is de opzet van een natuur- en vogelcursus voor jeugdigen van 7 tot 12 jaar. Tijdens de open dagen werd deze cursus voor het eerst naar buiten toe bekend gemaakt en is de inschrijving opengesteld. Veel leden gingen mee met de weekendexcursie die dit keer weer eens naar Terschelling ging en op een winderige zondag, 1 juni, hebben we dichterbij huis een interessante excursie gehouden. Met een botter voeren we naar het eiland De Dode Hond in het Eemmeer. Over al deze activiteiten zult u in deze en de volgende Korhaan nog wel veel meer lezen. Ik wil hierbij allen die zich hebben ingezet voor het organiseren van al deze festviteiten, heel hartelijk danken.