De SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) wil in 1998 een onderzoek beginnen naar het gedrag van de nijlgans in Noord-Holland. Er zal met name aandacht besteed worden aan gedrag ten opzichte van andere vogelsoorten in de broedtijd. Tevens wordt gekeken naar broedbiologie en populatieontwikkeling. De SVN besteedt al enige tijd extra aandacht aan de nijlgans. Minister Van Aartsen wil deze vogel niet beschermen, zodat deze letterlijk vogelvrij is. Door het verzamelen van feiten hoopt SVN te kunnen aantonen dat de nijlgans ten onrechte een slechte naam heeft. Wie een bijdrage wil leveren aan dit onderzoek, kan contact opnemen met de coördinator van het project, Koos Jonker (075-6425864).