Ons speciale boek Vogels kijken in Gooi en Vechtstreek, waarover we in vorige Korhanen uitgebreid gepubliceerd hebben, is nog altijd volop verkrijgbaar. Het boek kost f. 19,50 en is te verkrijgen bij bestuursleden en tijdens ledenavonden van de vogelwerkgroep. Het boek kan ook worden besteld door f 25,50 (dit is inclusief de verzendkosten) over te maken naar postgiro 2529179 ten name van de penninmeester van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken te Weesp, onder vermelding van “Vogels kijken”.