De speciale ledenwerfactie ter gelegenheid van ons dertigjarig bestaan is nog steeds een groot succes. Opnieuw 29 nieuwe leden voor de vogelwerkgroep er bij, zoals uit bijgaande mutaties te lezen valt. We zijn hard op weg naar de 700 leden. Hopelijk gaat u allen door met het aansporen van vrienden en bekenden om zich bij ons aan te sluiten. Nieuwe leden kunt u opgeven bij mevrouw B. Dwars, telefoon 035-6850627. Zij ontvangen dan het kennismakingspakket en een acceptgirokaart. Het lidmaatschapsgeld is 20 gulden per jaar.