Bij het verschijnen van deze Korhaan zijn de meeste activiteiten in verband met het dertigjarig bestaan van de vogelwerkgroep al weer achter de rug, maar op zaterdag 25 oktober is er nog de jaarlijkse Noord-Hollandse Vogeldag, waarbij de vogelwerkgroep als organisator en gastheer optreedt. Er is voor deze dag een interessant programma opgesteld en ik hoop dan ook dat een zeer groot aantal van onze leden die dag zal komen bijwonen. De bijzonderheden over het programma voor deze dag kunt u elders in dit blad vinden. Wie denkt dat het na het jubileumjaar rustig wordt rond de vogelwerkgroep, die heeft het mis. Er is veel werk aan de winkel om een nieuw, eigen clubhuis te realiseren. De eerste aanzet is nu gegeven. Op vrijdag 15 augustus is op het kantoor van het Goois Natuurreservaat het voormalige pompgebouw in Bussum formeel overgedragen. De overdrachtsakte werd gepasseerd door notaris Mr. E. Habers en namens het waterleidingbedrijf PWN ondertekend door Ir. M. den Blanken. De heer F. Tielrooij, voorzitter van het GNR en de heer G. Wolff, secretaris van GNR, tekenden de akte namens het bestuur van GNR. Deze overdracht betrof zowel het pompgebouw als het omliggende stuk bosgebied.