Tussen 1987 en 1996 is vanaf de telpost in het Corversbos te Hilversum door een kleine, enthousiaste groep intensief naar trekvogels gekeken. Na deze tien jaar, die van een ieder de nodige energie vergde, (per teller in totaal zo’n 1700 uur) leek het ons goed om te stoppen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Naast onze plannen om in 1997 bij Einde Gooi te tellen is de telpost Corversbos weer in bezit genomen door een aantal bewogen tellers. Na rijp beraad hebben we als groep besloten de emotionele binding met dit kleine stukje werkgebied te respecteren en ons over te geven aan zonnebrand en koude voeten. Vanaf 3 augustus j.l. is alweer vanaf de telpost op de akkers van het Corversbos (naast de sportvelden) om de zaterdag het kijk- en luistervlees geoefend. De verdere teldata zijn: 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november. Daarnaast kan ook op de overige zaterdagen en woensdagen geteld worden. Alle tellingen vinden plaats vanaf een half uur vóór zonsopgang tot 2 uur of vier en een half uur erna. Ieder belangstellend en aankomend lid kan natuurlijk met ons meekijken.