De actie om in dit jubileumjaar de vogelwerkgroep aan een fiks aantal nieuwe leden te helpen gaat nog altijd door. Deze keer zijn er vanwege de zomerstop slechts enkele nieuwe leden te melden, maar we hopen dat in de komende weken de vogelwerkgroep-thermometer weer flink gaat stijgen.