Deze jaarvergadering had een speciaal tintje. Zij stond namelijk in het teken van ons dertigjarig bestaan. Misschien was dat wel de reden dat we ons mochten verheugen in een zeer grote opkomst van ongeveer 70 leden. Van vijf leden ontvingen wij een bericht van afwezigheid. Helaas was niet het voltallige bestuur aanwezig: onze penningmeester Laurian Mudde was met kennisgeving afwezig. Ook de kascommissie moest verstek laten gaan, doch de honneurs werden waargenomen door Dick Jonkers.