Of het nu door het lustrum komt of niet, op diverse terreinen zijn er door de VWG leuke successen te melden. Zoals het grote succes van de ledenwerfaktie, de start van een jeugdcursus in september door o.a. Frans en Atie van Klaveren, de publiciteit in de krant, onder meer over het door ons uitgegeven boekje Vogels kijken in Gooi en Vechtstreek. En dan uiteraard niet te vergeten “ONS” nieuwe clubgebouw in het voormalige pompgebouw bij de watertoren te Bussum. Voor het clubgebouw is inmiddels een speciale stichting opgericht waarin de VWG, het IVN en de KNNV zitting hebben.