Na dertig jaar is onze vogelwerkgroep nog altijd een enthousiaste en springlevende organisatie. Dertig jaar jong zou ik haast zeggen. Dat betekent echter niet dat er in de loop van dertig jaar niets veranderd is in de vogelwerkgroep. In het begin vormden de leden een vrij kleine, maar fanatieke groep vogelaars, die heel veel aan veldwerk deden. Behalve de excursies en nestkastcontroles werd er geringd, men hield zich bezig met wintervoedering, tellingen en jaarlijks kon er meestal ook nog in een aantal terreinen worden geïnventariseerd. Hoewel de tellingen nog altijd met redelijk succes kunnen worden uitgevoerd, zien we de laatste jaren met name op het gebied van inventarisaties dat het steeds moeilijker is geworden daarvoor voldoende mensen te vinden. Ik vind dat toch een zorgelijke ontwikkeling, want het vastleggen van broedgegevens is juist nu erg belangrijk. Bij het ontwikkelen van plannen voor wegenaanleg, woningbouwprojecten en voor het realiseren van de overheidsplannen voor de Ecologische Hoofdstruktuur (EHS), wordt steeds gezocht naar betrouwbare gegevens, die een indicatie kunnen geven van de waarde van het betreffende gebied.