De Werkgroep Avifauna Flevoland (WAF) organiseert op zaterdag 28 maart de Eerste Flevolandse Vogelaarsdag. Op deze bijeenkomst aan de vooravond van het nieuwe broedseizoen is iedereen welkom. Opgeven bij onderstaande personen is, gezien de beperkte ruimte, wel nodig. De Flevolandse Vogelaarsdag wordt gehouden in het Beheersgebouw van Staatsbosbeheer, Kitsweg 1 (Dit is een zijweg van de Knardijk, net voorbij de Keersluispias) en begint om 9.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Op het programma staat onder meer de presentatie van de Werkgroep Avifauna Flevoland en lezingen over broedvogelonderzoek in Flevoland, het nieuwe SOVON broedvogelatlasproject, bosvogelonderzoek in Flevoland en onderzoek naar moerasvogels in de Oostvaardersplassen.