Er zijn onder de mannelijke koolmezen brutalen en voorzichtigen. Al op jonge leeftijd is die indeling te maken. Het brutale koolmeesje is een winnaar. Maar zijn brutaliteit geeft niet altijd de garantie dat hij later aanvoerder wordt. Het blijkt zelfs dat de bescheiden mees gemiddeld een hogere sociale status bereikt. Tot deze conclusie komt biologe M. Verbeek. Zij promoveerde onlangs aan de Wageningse landbouwuniversiteit op haar onderzoek. Uit gedragstesten blijkt dat koolmezen van enkele weken oud zeer consistent zijn in het gedrag waarmee ze hun omgeving verkennen. Ze doen dat snel en oppervlakkig of langzaam maar grondig. De snelle koolmees is agressiever, valt in gevechten ook eerder aan en weet de confrontatie meestal in zijn voordeel te beslechten.