Tijdens de laatst gehouden (nestkast) timmerochtend in de werkplaats van de firma Mokveld te Hilversum werd door enkele VWG-ers een groot aantal gierzwaluwnestkasten in elkaar gezet. Ons lid Roel Huizenga had tevoren alle plankjes op maat gezaagd, waardoor de vervaardiging een niet al te groot probleem opleverde. Hij was ook degene, die vorig jaar het idee geopperd had in het kader van ons 30-jarig jubileum woningbouw-vereniging Atrium te Huizen een 30-tal van deze kasten aan te bieden. Deze woningbouwvereniging beschikt in Huizen over duizenden (ik meen een kleine 6000) woningen. Door onder andere renovatiewerkzaamheden aan vooral daken van oudere panden, loopt het aantal voor gierzwaluwen geschikte nestplaatsen terug en daarmee het aantal gierzwaluwen. Kasten kunnen deze achteruitgang enigszins compenseren.