Juli 1995 verhuisde de heemtuin van de Stichting Wilde Planten van de Torenlaan in Blaricum naar de Woensbergweg, naast de algemene begraafplaats en achter de bijenschans Steegland. Een breed zandpad voert naar de tuin. Via een bospaadje komt u bij de ingang. De nieuwe heemtuin heeft een oppervlakte van ca. 2000 m². Deze is aangelegd op een voormalige akker van de Blaricummer Eng. De voedselrijke humuslaag is opgeschoven tot een hoge wal. De eronder liggende voedselarme grond is hierdoor aan de oppervlakte gekomen. Veel Gooise wilde plantensoorten krijgen hier een plaats of verschijnen spontaan. Vogels uit alle windstreken bezoeken de nieuwe heemtuin.