In de winter van 1984/85 en 1985/86 heeft de vogelwerkgroep tellingen van meeuwenslaapplaatsen uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in onze avifauna Vogels tussen Vecht en Eem beschreven. De kokmeeuw was de talrijkst voorkomende soort. De aantallen broedvogels zijn sindsdien sterk achteruitgegaan. De kolonies uit het Laarder en Hilversums Wasmeer zijn verdwenen. De achteruitgang doet zich in het hele land voor. Wellicht zijn ook de aantallen overwinterende kokmeeuwen gedaald en om die reden willen we in januari en februari 1999 opnieuw tellingen gaan uitvoeren. Hiervoor zijn op tenminste zeven punten tellers nodig. Men kan zich voor de tellingen opgeven bij Dick Jonkers (zie voor adres en telefoon de binnenflap van de achterkant van de Korhaan).