Door het milde winterklimaat en de grote oppervlakte aan waterrijke gebieden weten veel watervogels ons land te vinden. In de afgelopen jaren werden er in januari meestal zo’n drie miljoen watervogels geteld. Aantallen die in internationaal verband indruk maken, want van sommige soorten verblijft gedurende de winter meer dan de helft van de hele populatie binnen onze landsgrenzen.