Sinds enige jaren assisteren leden van de vogelwerkgroep in de winter het Staatsbosbeheer door te hoog opgroeiende vegetatie te verwijderen, de begroeiing rond de observatiehut laag te houden en zo nodig op diverse plaatsen bomen te verwijderen of te knotten. De vogelstand vaart daar wel bij en het speciaal opgespoten eilandje in het Eemmeer blijft hierdoor behouden voor een visdief- en kokmeeuwkolonie. Het werken in de open lucht is niet alleen gezond, het schept ook saamhorigheid en geeft het gevoel daadwerkelijk en in de praktijk hulp aan vogels te bieden. In overleg met Jan Kuijer, objectbeheerder van Staatsbosbeheer, zijn voor het jaar 2000 een aantal data vastgelegd om wat klussen te klaren.