Voor de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken is ieder lid belangrijk. Zoals iedere vereniging zijn ook wij voor onze toekomst afhankelijk van de aanwas van nieuwe leden. We hebben al onze leden hard nodig. Niet alleen de leden die ons steunen met een jaarlijkse contributie, maar vooral leden die een actievere rol willen spelen.