De zwarte stern is een echte moerasvogel, die van oorsprong broedt op drijvende waterplanten en soms op oevers van natte hooilanden. De laatste jaren gaat het aantal broedparen in Nederland schrikbarend snel achter uit. In vijftig jaar is het aantal broedparen van 15.000 terug gelopen naar nu ongeveer 1.000 paar. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn: Geen goede nestgelegenheid: Te kort aan drijvende waterplanten, te weinig rust in broedlocaties en verkeerd beheer in de omgeving van de broedlocaties. Geen geschikt voedsel beschikbaar (vooral voor de jongen): Voor het voeden van de jongen is het van groot belang dat er voldoende geschikt voedsel aanwezig is. Vooral voldoende libellen en kleine visjes. Een goede waterkwaliteit is daarom voor de zwarte stern heel belangrijk.