Het Vogelasiel Het Gooi in Naarden, waarmee onze Vogelwerkgroep nauwe banden onderhoudt, organiseert op zaterdag 27 mei een open dag. Dit gebeurt in en om het Vogelasiel aan de Burg. Visserlaan 1 in Naarden. Op deze dag zal het Vogelasiel laten zien wat de werkzaamheden zijn, maar ook welke plannen er zijn voor de nabije toekomst. Daarnaast is er een kleine markt, waar diverse natuurgroepen, waaronder ook onze Vogelwerkgroep, aanwezig zullen zijn. De open dag is te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur.