Na de contributieverhoging in 1998 is de explosieve ledenwinst van onze vogelwerkgroep tot stilstand gekomen. Toch was er in 1999 alweer sprake van een lichte toename van ons ledental. We sloten het jaar af met 658 leden, negen leden meer dan eind 1998.