De laatste jaren is er grote onduidelijkheid geweest tussen Natuurmonumenten (NM) en de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) omtrent het varen met de motor op de Kortenhoefee plassen. NM had diverse borden geplaatst dat motorvaart verboden is, maar in de praktijk werd de laatste jaren dit verbod door velen genegeerd. Stank en olie was het resultaat op plaatsen waar krabbescheer, watergentiaan, pijlkruid groeien. En omdat er ook een ander type recreant is verschenen, is er meer zwerfvuil van plastic zakken en blikjes dan voorheen. Diverse brieven zijn er van mij richting NM gegaan wat nu toch het beleid is omtrent het beheer van deze plassen.