Na inspanningen van vele vogelaars in de broedseizoenen 1998 en 1999 zijn de meeste atlasblokken in het werkgebied van de VWG ’t Gooi inmiddels geteld ten behoeve van het landelijke broedvogelonderzoek van SOVON (Veldonderzoek Nederland). In het laatste veldseizoen (het voorjaar 2000) van het Atlasproject, worden de laatste complete blokken geteld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor atlasblok 31-18 in de omgeving van ’s-Graveland en 32-22 tussen Baam en Soest. Op dit moment zijn alle blokken in District 10, waarvan het Gooi en omstreken deel uitmaken, geteld in de voorbije twee broedseizoenen en / of geclaimd voor 2000. Er zijn dus geen blokken meer vacant. Belangrijk voor het laatste veldseizoen is nu zoveel mogelijk aanvullende waarnemingen te verrichten, zodat de soortenlijsten, broedzekerheidscodes en eventueel schattingen op Atlasblokniveau completer worden. Vandaar dit verzoek aan de vogelaars van de VWG om hier in 2000 aandacht aan te besteden. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.