In Naarden is nogal enige commotie ontstaan vanwege plannen om een groot aantal bomen rond de Vesting Naarden te kappen. Leden van de subgroep Natuurbescherming willen in deze discussie een rol spelen, door voor de specifieke belangen van de vogels in dit gebied op te komen. Binnenkort verschijnen de resultaten van het broedvogelonderzoek dat leden van onze Vogelwerkgroep in de Vesting hebben verricht. Hopelijk geven de cijfers nieuwe motieven om van het kappen van bomen af te zien. In een volgende Korhaan zullen we de resultaten publiceren. Let op publicaties in de regionale media over dit onderzoek van de Vogelwerkgroep.