De Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen doet al ruim 20 jaar populatie-onderzoek aan knobbelzwanen, waarbij vanaf 1984 broedvogels en pullen van een metalen pootring worden voorzien. Buiten het studiegebied (de provincie Groningen) worden heel weinig van deze metalen ringen afgelezen. Het is derhalve moeilijk vast te stellen welk aandeel van de vogels zich als broedvogel vestigt buiten het studiegebied. De mate van emigratie (dispersie) is belangrijk om de aantalsontwikkeling in Groningen te kunnen begrijpen.